Youtube Facebook
 
 Shaolin Temple USA, San Francisco
Shi fu: Shi Yan Ran

Shaolin Cultural Centre of Canada, Toronto Ontario
Shi fu: Shi Yan Chong

US Kung Fu Temple – Martial Arts, Dublin, CA
Shi fu: Shi Yan Xing

South Coast Martial Arts, Costa Mesa, CA
Shi fu: SJoaquin Sahagun, Philip Sahagun
Tiger Claw, Fremont, CA
Publisher:Gigi Oh

Kenpo Karate, Costa Mesa, CA
Master: Bob White

Elite Kung Fu, El Monte, CA
Shi fu: Lee

Wushu Shaolin Entertainment, Hawthorne, CA
Shi fu: Sal Redner
Shaolin Temple Cultural Center, Temple City & West Covina, CA
Shi fu: Shi Yan Xu
Shaolin Warrior Academy, Garden Grove, CA
Shi fu: Shi Yan Hong

Jin Wu Kung Fu, Los Angeles, CA
Shi fu: Xiao Jun Wang

Shaolin kungfu Yuan, San Gabriel, CA
Shi fu: Shi Yan Hui

Shaolin Kungfu Chan, Las Vegas, NV
Shi fu: Shi Xing Wei

Steve DeMasco's Shaolin Studios, NH, CT, A; CA, VA, Brazil
Grandmaster: Steve DeMasco, PhD
Northern Shaolin Kung Fu Academy, San Leandro, CA
Shi fu: William Liu

Shaolin Life, Dublin, CA
Shi fu: Sheldon Callahan


U.S. Kung Fu Center, Monterey Park, CA
Shi fu: Shi Yan Guang
San Jose Chinese Culture Center, San Jose, CA
Shi fu: Chen Fei
Allstar Kung Fu, Sunnyvale, CA
Shi fu: Jack Lu

USA Wu Chi Kung Fu Aaademy, Fremont, CA
Shi fu: Tao He, Gao Wei
Chang Tai Do Karate, Sunnyvale, CA
Shi fu: John Chang
Silicon Valley Kung Fu Academy, San Jose, CA

Shaolin Quan Fa
Shaolin Temple Arizona, Chandler, AZ
Shaolin Temple Chicago, Chicago, IL
     
Registration Group Other Wushu Kung Fu Regulations